Zápis z 60. jednání VK - 14. 7. 2020 (výzvy 99, 114, 119, 121, 126, 127, 128, 134 a 135)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 14. 7. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP