Aktuality OPŽP 2007-2013

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Aktualizovali jsme Zjednodušený finanční model na verzi 2.2

25.09.2023
SFŽP ČR informuje příjemce o podporu u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že na webu OPŽP byla zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.2, určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (dále jen „ZFM v2.2“).

Jak postupovat při nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné na rok 2024 s ohledem na inflaci

14.09.2023
S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o postupu ohledně stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů) na rok 2024 dle podmínek cenotvorby, platných pro vodohospodářské projekty OPŽP.

Zveřejňujeme standardní cenové indexy, použité ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP

04.09.2023
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014-2020 a dalších relevantních programů, kde jsou finanční modely pro účely naplnění podmínek dotace v oblasti provozování VH infrastruktury využívány.

Aktualizovali jsme Zjednodušený finanční model na verzi 2.1

11.01.2023
SFŽP ČR informuje příjemce podpory u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že byla na webu OPŽP zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.1 (ZFM v2.1), určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Aktualizace metodických pokynů ve vztahu k porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti udržitelnosti a provozování vodohospodářské infrastruktury

04.01.2023
Zveřejňujeme aktualizaci metodických pokynů Řídicího orgánu OPŽP pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti udržitelnosti a provozování vodohospodářské infrastruktury. Aktualizovaná znění se týkají vodohospodářských projektů podpořených v programových obdobích 2007-2013 a 2014-2020.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP

25.11.2022
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014-2020 a dalších relevantních programů, kde jsou finanční modely pro účely naplnění podmínek dotace v oblasti provozování VH infrastruktury využívány.

Oznamujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2022

02.11.2022
Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (ZoR a ŽoP) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

Zveřejňujeme Zjednodušený finanční model verze 2.0

01.11.2022
Informujeme příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí, že byla zveřejněna nová verze Zjednodušeného finančního modelu v2.0 pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ZFM v2.0). Model zahrnuje kvalifikované vyčíslení přiměřeného zisku provozovatele a určení hodnot, které vstupují do procesu cenové fixace ex ante jako fixní a zakotvené v provozní/nájemní/pachtovní smlouvě.

Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2023 dle podmínek OPŽP

10.10.2022

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2023.

Mimořádné opatření SFŽP ČR pro vodohospodářské projekty OPŽP v souvislosti s energetickou krizí

10.10.2022
Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP ze dne 4.10.2022 vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR mimořádné opatření, platné pro vodohospodářské projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí, platné pro účel sestavení kalkulace ceny pro vodné a stočné (resp. minimálních příjmů z vodného a stočného/pachtovné/nájemné) na rok 2023 a pro stanovení sociálně únosné ceny na rok 2023.