Tiskoviny a publikace

Zpravodaj Priorita

  • Vychází již od roku 2008
  • Aktuální a starší výtisky najdete na stránce časopisu Priorita
  • Tištěnou verzi si můžete objednat online>

Letáky

Odborná příručka pro žadatele v prioritní ose 1 specifických cílech 1.1 a 1.2 upozorňující na podstatné technické náležitosti podávaných projektů z hlediska jejich funkčnosti:

Publikace Půjdem tudy

  • Byla vydána v roce 2015
  • Je cestovním průvodcem po místech, kde se uskutečnily projekty financované z Operačního programu Životní prostředí.
  • Obsah publikace najdete také přehledně online na webu Půjdem tudy >

Kotlíkové dotace