Účtování o příjmu podpory

Pro Vaši informaci uvádíme identifikační znaky sloužící pro účtování o příjmu podpory jak u dotací EU z prostředků OPŽP, tak i u zápůjček poskytovaných na posílení vlastních zdrojů k projektům OPŽP.

Účtování o příjmu podpory u EU dotace z prostředků OPŽP

Dotace Investice / neinvestice Účelový znak Druhové třídění Prostorová jednotka Nástroj
FS/EFRR Investice 15974 4216 5 106
FS/EFRR Neinvestice 15011 4116 5

 

Účtování o příjmu podpory ze zápůjček poskytovaných na posílení vlastních zdrojů k projektům OPŽP

Zápůjčka Investice / neinvestice Účelový znak Druhové třídění Prostorová jednotka Nástroj
SFŽP ČR Investice 90999 8123 1 x
SFŽP ČR Neinvestice 90107 8123 1