Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Představí novou kategorii –⁠⁠⁠ průmysl

20.02.2024
Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z nich v kategoriích Krajina, Sídla, Budovy a speciálně pro letošní rok také Průmysl.

V únorové Prioritě najdete fotovoltaiku i úsporné veřejné budovy

05.02.2024
Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této energie, shrnuje přínosy pro společnost a průmysl a také se dotýká budoucnosti fotovoltaiky v České republice.

Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

22.01.2024
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemce podpory je povinen zaslat u relevantních projektů zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Novoroční Priorita je o Modernizačním fondu i výhodných úvěrech pro domácnosti

08.01.2024
Modernizační fond je zdrojem peněz pro přechod naší energetiky k ekologičtější formě. Díky němu například teplárny přecházejí ze spalování uhlí na štěpku, vznikají fotovoltaické elektrárny a další projekty. Zkrátka a dobře, podporuje investice do energetiky budoucnosti.

Informace k ukončení časové způsobilosti výdajů v programovém období OPŽP 2014–2020

19.12.2023
S ohledem na blížící se konec časové způsobilosti výdajů projektů OPŽP 2014–2020 v tomto kalendářním roce zveřejňujeme důležité upozornění.

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2023

07.12.2023
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována.

Zveřejňujeme pokyny k ukončení projektů v programovém období OPŽP 2014–2020

06.12.2023
Informujeme žadatele a příjemce podpory o vydání důležitého Metodického dopisu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který přináší zásadní informace v souvislosti s ukončováním programového období 2014-2020. Dopis upravuje texty výzev pro podávání žádostí o podporu, které se týkají fázovaných projektů do programového období 2021-2027, nedokončených nebo nefungujících projektů a využití jiných nástrojů pro ukončování projektů.

Aktualizovali jsme sociálně únosnou cenu pro vodné a stočné na rok 2024

05.12.2023
S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024.

Zveřejňujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP 2014+ a 2021+ a OPST v souvislosti s ukončováním financování roku 2023

17.10.2023
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

Říjnová Priorita se věnuje NZÚ, bytovým domům i úspěšným projektům

05.10.2023
Zatímco příroda nabízí krásné scenérie, barevné kompozice a sem tam i nějakou houbu, my ve vydání nabízíme článek o Nové zelené úsporám. Od září už zase jede Nová zelená úsporám naplno.