Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Deset tisíc opatření k úsporám energií i zdravé krajině. Operační program Životní prostředí 2014–2020 se podařilo úspěšně dočerpat

20.06.2024
Ministerstvu životního prostředí se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky poskytnuté z evropských fondů na Operační program Životní prostředí pro programové období 2014–2020. Program disponoval alokací ve výši 2,79 mld. eur (cca 70 mld. Kč) na podporu projektů v oblasti životního prostředí, přičemž konečný termín pro způsobilost výdajů byl 31. 12. 2023.

Červnová Priorita je o Norských fondech a úspěšných projektech

06.06.2024
Léto přichází, Norské fondy končí. Spolupráce s Nory přinesla desítky skvělých projektů, které u nás budou pomáhat životnímu prostředí v mnoha dalších letech. Jak může jeden takový úspěšný projekt vypadat, můžete vidět v Kuřimi, kde upravili park u nádraží. Zmiňujeme se i o dalších „norských“ projektech.

Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech

08.04.2024
Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká.

Do jara vchází Priorita se sluneční energií a budoucími projekty

04.03.2024
Pomalu přichází jaro a s ním teplejší počasí a více slunce. To dodává energii nejen nám lidem, ale i solárním panelům. Tímto krásným oslím mostem jsme se dostali k jednomu z témat březnového vydání, fotovoltaice. Solární panely rostou na střechách jako bambus v pralese, ale buďme rádi. Energii ze slunce budeme potřebovat čím dál více. O budoucnosti této energie i konkrétních instalacích se dočtete v několika článcích.

Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Představí novou kategorii –⁠⁠⁠ průmysl

20.02.2024
Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z nich v kategoriích Krajina, Sídla, Budovy a speciálně pro letošní rok také Průmysl.

V únorové Prioritě najdete fotovoltaiku i úsporné veřejné budovy

05.02.2024
Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této energie, shrnuje přínosy pro společnost a průmysl a také se dotýká budoucnosti fotovoltaiky v České republice.

Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

22.01.2024
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemce podpory je povinen zaslat u relevantních projektů zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Novoroční Priorita je o Modernizačním fondu i výhodných úvěrech pro domácnosti

08.01.2024
Modernizační fond je zdrojem peněz pro přechod naší energetiky k ekologičtější formě. Díky němu například teplárny přecházejí ze spalování uhlí na štěpku, vznikají fotovoltaické elektrárny a další projekty. Zkrátka a dobře, podporuje investice do energetiky budoucnosti.

Informace k ukončení časové způsobilosti výdajů v programovém období OPŽP 2014–2020

19.12.2023
S ohledem na blížící se konec časové způsobilosti výdajů projektů OPŽP 2014–2020 v tomto kalendářním roce zveřejňujeme důležité upozornění.

Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2023

07.12.2023
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována.