Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-

Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020

02.02.2023
Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 2. 2023.

Nový ročník Adapterra Awards startuje přímo na svátek mokřadů

02.02.2023
U příležitosti dnešního Světového dne mokřadů zahájila Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting již pátý ročník celostátní soutěže Adapterra Awards. Ta oceňuje projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit do 31. března na www.adapterrawards.cz a získat finanční i věcné ceny v jednotlivých kategoriích – Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov a Pracovní prostředí. O ceně za nejsympatičtější projekt rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Kromě toho poř...

Příjemci podpory z OPŽP 2014–2020 formou ex-ante mají povinnost podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

13.01.2023
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemci podpory jsou povinni u relevantních projektů zaslat zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem. Projekty spolufinancované z prostředků EU se vypořádávají jednorázově, ve vyhláškou stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

Aktualizovali jsme Zjednodušený finanční model na verzi 2.1

11.01.2023
SFŽP ČR informuje příjemce podpory u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že byla na webu OPŽP zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.1 (ZFM v2.1), určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Priorita v novém roce je o podpoře obcím i o úspěšných projektech

09.01.2023
Máme za sebou Vánoce a s nimi i hory odpadků, které se musí zlikvidovat. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Proto ministerstvo přispěje z Operačního programu Životní prostředí obcím půl miliardou korun, aby předcházely jeho vzniku. Samosprávy mohou pořídit kompostéry, opakovaně použitelné nádobí nebo třeba vybudovat re-use centra.

Aktualizace metodických pokynů ve vztahu k porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti udržitelnosti a provozování vodohospodářské infrastruktury

04.01.2023
Zveřejňujeme aktualizaci metodických pokynů Řídicího orgánu OPŽP pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti udržitelnosti a provozování vodohospodářské infrastruktury. Aktualizovaná znění se týkají vodohospodářských projektů podpořených v programových obdobích 2007-2013 a 2014-2020.

Prosincová Priorita je o energetických úsporách a nových dotačních výzvách

07.12.2022
Energie jsou tématem dneška i budoucnosti. V aktuálním vydání Priority se dočtete o tom, jak se dotační program Nová zelená úsporám Light snaží pomoci nízkopříjmovým domácnostem. O pomoci lidem, na které dopadají vysoké ceny, hovoří v rozhovoru ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Informace k dopadu mezinárodních sankcí na zadávací řízení - aktualizace k 29. 11. 2022

29.11.2022
V souvislosti s aktuální ruskou agresí na Ukrajině byly v průběhu roku 2022 přijaty nové mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, které mimo jiné dopadají i na zadávaní a plnění veřejných zakázek.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP

25.11.2022
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014-2020 a dalších relevantních programů, kde jsou finanční modely pro účely naplnění podmínek dotace v oblasti provozování VH infrastruktury využívány.

Listopadová Priorita je o úsporách i nových dotacích

09.11.2022
Dotační nabídka se rychle rozšiřuje. Operační program Životní prostředí vyhlašuje další výzvy, už jich je celkem pětadvacet, ty nové se zaměřují na přírodu a krajinu. Ostrý start má za sebou i Operační program Spravedlivá transformace, nové výzvy se vypíšou v polovině listopadu.