Operační program Životní prostředí umožnil čerpat v druhém programovém období v letech 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti finanční prostředky na projekty v oblasti ochrany životního prostředí v objemu 2,75 miliardy eur.

Aktuality

všechny aktuality
Deset tisíc opatření k úsporám energií i zdravé krajině. Operační program Životní prostředí 2014–2020 se podařilo úspěšně dočerpat
20. 06. 2024 |
Ministerstvu životního prostředí se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky poskytnuté z evropských…
Červnová Priorita je o Norských fondech a úspěšných projektech
06. 06. 2024 |
Léto přichází, Norské fondy končí. Spolupráce s Nory přinesla desítky skvělých projektů, které u nás budou pomáhat životnímu prostředí v mnoha dalších letech. Jak může jeden takový úspěšný projekt vypadat…
Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech
08. 04. 2024 |
Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká.

Úspěšné projekty

všechny projekty
Záblatí: Kanalizace a ČOV
Odkanalizováním obou místních částí a výstavbou čistíren odpadních vod dojde ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v daných lokalitách. Realizace projektu podpoří zvýšení životní úrovně obyvatel, především přinese snížení ekologické zátěže řešených území.

Výše dotace: 7 945 830 Kč

Celý článek