Kontakty

Ministerstvo životního prostředí

Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí

Vršovická 65
100 10 Praha 10
Mapa
Podrobné kontakty

Státní fond životního prostředí ČR

Zprostředkující subjekt Operačního programu Životní prostředí pro prioritní osy 1, 2, 3 a 5.

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Podrobné kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zprostředkující subjekt Operačního programu Životní prostředí pro prioritní osu 4.

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Podrobné kontakty