Prioritní osa 5

Energetické úspory

Finance lze získat na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Podporované oblasti:

5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Příklady podporovaných projektů:

  • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní
  • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
  • instalace solárních termických či fotovoltaických systémů
  • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Kompletní přehled podporovaných aktivit včetně jejich podmínek naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Přehled aktuálních výzev této prioritní osy najdete na stránce Nabídka dotací.

V případě potřeby odborné konzultace projektu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu energetickeuspory@sfzp.cz.