Zápis 53. jednání VK - 10. 12. 2019 (výzvy 31, 86, 88, 110, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 130, 131 a 133)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 10. 12. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP