Zápis 35. jednání VK – 24. 7. 2018 (výzvy 51, 52, 61, 69, 73, 79, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 109, 113)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 24. 7. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020