Kardašova Řečice: Cyklostezka

Projekt usměrňuje návštěvníky v CHKO Třeboňsko, v bezprostředním okolí města. Byla vybudována naučná cyklostezka se dvěma okruhy – rodinným a okruhem pro zvídavé, které se částečně překrývají. Cyklostezka je doplněna o prvky ze dřeva - tabule, lavičky, stojany a herní prvky.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Kardašova Řečice
Celkové způsobilé výdaje 718 557 Kč
Příspěvek EU 610 774 Kč