Formuláře pro přípravu tiskových podkladů

Zvolte jeden z povinných nástrojů publicity:


číslo, které bylo projektu přiděleno po podání žádosti o podporu v IS KP14+
toto číslo najdete na žádosti a také v IS KP14+ v záložce „Žadatel“ u vašeho projektu
350 / 350 znaků
vypište hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jste tento dokument ještě neobdrželi, vyplňte částky schválené výběrovou komisí Řídicího orgánu OPŽP (viz https://www.opzp.cz/o-programu/cerpani-a-schvalene-projekty/).
%
vypište hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jste tento dokument ještě neobdrželi, vyplňte částky schválené výběrovou komisí Řídicího orgánu OPŽP (viz https://www.opzp.cz/o-programu/cerpani-a-schvalene-projekty/).
%

Parametry plakátu

Standardní rozměr:
297 mm x 420 mm

(zpracovatel projektu, realizační firma apod.)
-
-
-

Parametry billboardu

Standardní rozměr:
5100 mm x 2400 mm

Parametry stálé pamětní desky

Rozměr desky:
300 mm x 400 mm
Doporučené materiály:
leštěný kámen, sklo, bronz pro jednobarevnou desku a plast, samolepa pro venkovní použití pro celobarevnou desku

Dodatečné poznámky

Kontaktní údaje