Vzorová smluvní ujedání - 1.2

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 28. 4. 2017
Zařazení: Specifický cíl 1.2