Zápis z 88. jednání VK – 20. 10. 2022 (výzvy 161, 162 a 163)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 10. 2022
Zařazení: Výběrová komise OPŽP