Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2023

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 7. 10. 2022
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2, Dokumenty 2007-2013, Specifický cíl 1.4