Zápis z 87. jednání VK – 7. 9. 2022 (výzvy 160, 161 a 162)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 7. 9. 2022
Zařazení: Výběrová komise OPŽP