Zápis z 83. jednání VK per rollam – 5. 4. 2022 (výzvy 156, 157 a 158)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 5. 4. 2022
Zařazení: Výběrová komise OPŽP