Zápis z 81. jednání VK per rollam – 27. 1. 2022 (výzva 159)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 27. 1. 2022
Zařazení: Výběrová komise OPŽP