Zápis z 80. jednání VK – 6. 1. 2022 (výzvy 134, 146, 148 a 158)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 6. 1. 2022
Zařazení: Výběrová komise OPŽP