Zápis ze 79. jednání VK per rollam – 3. – 6. 12. 2021 (výzvy 135, 146, 152, 156 a 157)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 6. 12. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP