Zápis ze 78. jednání VK per rollam – 10. 11. 2021 (výzvy 110 a 149)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 10. 11. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP