Zápis z 71. jednání VK – 20. 4. 2021 (výzvy 61, 110, 121, 135, 146 a 152)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 5. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP