Zápis z 70. jednání VK per rollam – 16. 3. 2021 (výzvy 110, 139 a 141)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 16. 3. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP