Zápis z 69. jednání VK per rollam – 19. 2. 2021 (výzvy 140, 144, 146 a 147)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 2. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP