Informace pro příjemce k evidenci externích kontrol a auditů v IS KP14+

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 2. 2021
Zařazení: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory