Zápis z 68. jednání VK per rollam – 13. 1. 2021 (výzvy 31, 52, 110, 115, 138, 139, 140 a 141)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 13. 1. 2021
Zařazení: Výběrová komise OPŽP