Zápis z 67. jednání VK – 4. 12. 2020 (výzvy 122, 134, 138, 140, 146 a 150)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 4. 12. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP