Zápis z 66. jednání VK per rollam – 2. 12. 2020 (výzvy 31, 52, 114, 115, 121, 139, 141, 142, 144, 146 a 147)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 2. 12. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP