Zápis z 65. jednání VK – 23. 11. 2020 (výzvy 89 a 140)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 23. 11. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP