Zápis z 64. jednání VK – 12.-13. 11. 2020 (výzvy 61, 88, 114, 119, 121, 122, 127, 128, 134, 142, 144 a 146)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 13. 11. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP