Zápis z 63. jednání VK – 2.-3. 11. 2020 (výzvy 52, 114, 115, 128, 139, 141 a 146)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 11. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP