Zápis z 62. jednání VK – 6. 10. 2020 (výzvy 61, 88, 99, 114, 126, 127, 128, 134, 144, 145, 146 a 150)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 6. 10. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP