Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2021

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 30. 9. 2020
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2, Dokumenty 2007-2013