Zápis z 61. jednání VK – 27. 8. 2020 (výzvy 52, 87, 110, 115, 119, 121, 127, 128, 139, 141, 143, 144, 145 a 146)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 27. 8. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP