Indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2022 (2015=100)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 25. 11. 2022
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2, Dokumenty 2007-2013, Specifický cíl 1.4