Zápis z 59. jednání VK - 22. 6. 2020 (výzvy 61, 119, 120, 121, 131, 135, 144 a 146)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 22. 6. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP