Zápis z 58. jednání VK - 1. 6. 2020 (výzvy 52, 88, 115, 127, 128, 139 a 141)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 6. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP