Zápis z 57. jednání VK per rollam - 20. 5. 2020 (výzvy 88, 119, 120, 125, 128, 135 a 146)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 5. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP