Zápis z 56. jednání VK per rollam - 22. 4. 2020 (výzvy 31, 52, 61, 110, 114, 115, 119, 120, 121, 133 a 144)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 22. 4. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP