Zápis z 55. jednání VK per rollam - 8. 4. 2020 (výzva 81, 87, 88, 98, 99, 127, 128, 129, 130, 131, 132 a 135)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 8. 4. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP