Zápis 54. jednání VK - 13. 2. 2020 (výzvy 88, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131 a 132)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 13. 2. 2020
Zařazení: Výběrová komise OPŽP