Import XML do soupisky dokladů na ŽoP

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 11. 2. 2020
Zařazení: Práce v IS KP14+