Zápis 52. jednání VK – 7. 11. 2019 (výzvy 52, 88, 89, 115, 128, 129, 131 a 132)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 7. 11. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP