Zápis 51. jednání VK – 8. 10. 2019 (výzvy 31, 61, 100, 104, 114, 119, 120, 121, 127, 128, 130, 131 a 132)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 23. 10. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP