Zápis 50. jednání VK – 11. 9. 2019 (výzvy 52, 83, 84, 86, 88, 102, 114, 118, 120, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132 a 133)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 11. 9. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP