Zápis 48. jednání VK – 16. 7. 2019 (výzvy 31, 61, 100, 104, 119, 129 a 131)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 16. 7. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP