Zápis 47. jednání VK – 2. 7. 2019 (výzvy 78, 89, 110, 120, 131)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 2. 7. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP