Zápis 46. jednání VK – 17. 6. 2019 (výzvy 52, 80, 101, 114, 131, 132 a 136)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 17. 6. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP