Zápis 45. jednání VK – 20. 5. 2019 (výzvy 31, 51, 80, 87, 88, 100 a 108)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 5. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP