Zápis 43. jednání VK – 25. 3. 2019 (výzvy 31, 50, 52, 61, 88, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 114, 128 a 131)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 25. 3. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020